Contact

rajapruk001

โรงเหล้า แสงจันทร์ ราชพฤกษ์

81/14  หมู่ที่ 10 ถนนราชพฤกษ์
ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000

ติดต่อหรือจองโต๊ะ ที่หมายเลข

Tel. 02-991-5697
Fax. 02-991-5696