Contact

khonkaen001

โรงเหล้า แสงจันทร์ ขอนแก่น

291 หมู่17 ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ติดต่อหรือจองโต๊ะ ที่หมายเลข

Tel. 087-400-5151
Fax. 043-227-048