Under constructions, a new restaurant in bangkok,,,พบกับ ร้านอาหาร ครัวตำหนักใต้ ร้านอาหารใต้แท้ๆ ร้านน้องใหม่ล่าสุดในเครือแสงจันทร์ แล้วเจอกันเร็วๆ นี้ บนถนนเกษตร- นวมินทร์