ทีมบริหารคุณภาพของแสงจันทร์ รามอินทรา กับการรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ 2559