8 เมษา 59 เป็นต้นไป พบกับวงเมษา 53 ได้ที่โรงเหล้าแสงจันทร์ เมืองคอน