7 เม.ย 60 นี้ พบกับ จ๊ะ อาร์สยาม ที่แสงจันทร์ ศรีนครินทร์ บัตรราคา 100 บาท