7 ต.ค 60 สาวก L กฮ. ห้ามพลาด ที่แสงจันทร์ ศรีนครินทร์ บัตร 100 สำรองที่นั่งด่วน