6 เม.ย 62 พบกับเสือ ธนพล ที่แสงจันทร์ เกษตร-นวมินทร์