6 ม.ค 61 อย่าพลาด ฟรีคอนเสิร์ต หนุ่ม กะลา ที่แสงจันทร์ live music hall เกษตร-นวมินทร์