6 มิ.ย 61พบกับจินตรา พูนลาภ หลัง 3 ทุ่ม บัตร 100 ที่แสงจันทร์ รามอินทรา