5 พ.ค 61พบกับ คอนเสิร์ต วงกลม ณ แสงจันทร์ เมืองคอน บัตร 100 บาท