5 ต.ค 60 โรงเหล้าแสงจันทร์ ทุกสาขา ปิดให้บริการ 1 วัน เนื่องในวันออกพรรษา และเปิดให้บริการปกคิในวันที่ 6 ต.ค 60

5 ต.ค 60 โรงเหล้าแสงจันทร์ ทุกสาขา ปิดให้บริการ 1 วัน เนื่องในวันออกพรรษา และเปิดให้บริการปกคิในวันที่ 6 ต.ค 60

Share this post