4 ส.ค 60 พบกับคอนเสิร์ต ศิลปินอีสาน ช่วยลูกอีสาน บัตรราคา 200 บาท ณ แสงจันทร์ สุวรรณภูมิ ประตูเปิด 19.00 น