30 มึ.ค 59 ฟรีคอนเสิร์ต พงษ์พัฒน์ ที่แสงจันทร์ รามอินทรา