3 ส.ค. 61 ศิลปินไทยช่วยชาวลาว ที่แสงจันทร์ เกษตร-นวมินทร์ สำรองที่นั่งด่วน