20 เม.ย 61 พบกับ คาราบาว บัตร 150 บาท ณ แสงจันทร์ เมืองคอน