19 ก.พ 61 แสงจันทร์ ทุกสาขา ปิดให้บริการ 1 วันเนื่องจากมีกิจกรรมภายใน และจะเปิดให้บีิการปกติ ในวันที่ 20 ก.พ 61