18 พ.ค 61 พบกับ Room 39 บัตร 100 ที่แสงจันทร์ เกษตร-นวมินทร์