13 พ.ค 61 พบกับฟรีคอนเสิร์ตแม็กซ์ เจนมานะ ที่แสงจันทร์ เกษตร-นวมินทร์