13 ต.ค 60 โรงเหล้าแสงจันทร์ ทุกสาขา หยุดให้บริการ 1 วัน