12 สิงหาคม 61 โรงเหล้าแสงจันทร์ ทุกสาขา ปิดให้บริการ 1 วัน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ