1 มี.ค 62 แสงจันทร์ เกษตร-นวมินทร์ ปิดให้บริการ 1 วัน เนื่องด้วยงานเลี้ยงภายใน