1 มิ.ย 61 พบกับคอนเสิร์ตวง พัทลุง บัตร 100 ณ แสงจันทร์ เมืองคอน