โรงเหล้าแสงจันทร์ ทุกสาขา ปิดให้บริการ 3 วัน 25-27 ตุลา และเปิดให้บริการปกติในวันที่ 28 ตุลาคม 2560