โดด มัน ฮา in love เขาใหญ่ สถานที่แสดง : ริมถนนธนะรัชต์ ทางไปเขาใหญ่, นครรราชสีมา, ไทย ประตูเปิด : ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 30 นาที วันจำหน่ายบัตร : ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2559 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ราคาบัตร : 1,000 / 1,600 บาท

โดด มัน ฮา in love เขาใหญ่ สถานที่แสดง : ริมถนนธนะรัชต์ ทางไปเขาใหญ่, นครรราชสีมา, ไทย ประตูเปิด : ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 30 นาที วันจำหน่ายบัตร : ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2559 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ราคาบัตร : 1,000 / 1,600 บาท

Share this post