แสงจันทร์ เมืองคอน ปิดให้บริการตั้งแต่ 24-29 ต.ค 60 และจะเปิดให้บริการปกติในวันที่ 30 ต.ค 60