แสงจันทร์ นวนคร ปิดปรับปรุงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง 6 ธค. และเปิดทำการ วันที่ 7 ธค. 16