แล้วเจอกัน snow co 15 ธ.ค 60 ที่แสงจันทร์ ศรีนครินทร์