เก็บตกสองงานในวันเดียว 17 เมษา 59 ทำบุญและปาร์ตี้ฉลองฮิลลารี่ 2 ครบรอบ 12 ปีพร้อมแสดงความยินดีกับคุณแมว วราภรณ์ สุวรรณปาน ประธานบริหารในเครือฮิลลารี่ กรุ๊ป รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยคุณธรรม รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกาพร้อมรดน้ำดำหัวผู้บริหารโรงเหล้าแสงจันทร์ ยาวไปๆ งานเลี้ยงไม่มีวันเลิกรา

เก็บตกสองงานในวันเดียว 17 เมษา 59 ทำบุญและปาร์ตี้ฉลองฮิลลารี่ 2 ครบรอบ 12 ปีพร้อมแสดงความยินดีกับคุณแมว วราภรณ์ สุวรรณปาน ประธานบริหารในเครือฮิลลารี่ กรุ๊ป รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยคุณธรรม รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกาพร้อมรดน้ำดำหัวผู้บริหารโรงเหล้าแสงจันทร์ ยาวไปๆ งานเลี้ยงไม่มีวันเลิกรา

Share this post