อย่าพลาด 8 พ.ค 62 พบกับอาร์ม ชุติมา ที่แสงจันทร์ รามอินทรา