ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ แสงจันทร์ นวนคร สำรองที่นั่งได้ทุกวัน ด่วน