พบกับ Sky pass 6 ก.ค 61 บัตร 100 บาท ที่แสงจันทร์ เมืองคอน