พบกับ Room 39 ที่แสงจันทร์ พระราม 2 บัตรราคา 100 บาท