พบกับ Num Kala 10 ส.ค 61 บัตร 100 ที่แสงจันทร์ เกษตร-นวมินทร์