พบกับ KLEAR 7 ก.ค 61 ที่แสงจันทร์ เกษตร-นวมินทร์ สำรองที่นั่งด่วน