พบกับ แสงจันทร์ เดอะว๊อยซ์ 13 ธ.ค 60 นี้ที่แสงจันทร์ สุวรรณภูมิ