พบกับ แม็กซ์ เจนมานะ 5 พ.ค 61 ณ แสงจันทร์ พระราม 2