พบกับ บอย พนมไพร 3 ต.ค 60 ที่แสงจันทร์ พระราม2 บัตร 100