พบกับหนุ่ม กะลา 14 ก.ย 60 บัตร 100 ณ แสงจันทร์ รามอินทรา