พบกับวง LA ได้ที่แสงจันทร์ ขอนแก่น ที่คุณจะมันส์และประทับใจไม่รู้ลืม