พบกับปู่จ๋าน 23 ก.พ 61 ณ แสงจันทร์ นวนคร บัตรราคา 50 บาท