พบกับบอย พนมไพร 17 ก.ย 60 ณ แสงจันทร์ ศรีนครินทร์ บัตร 100 จองด่วน