พบกับตั๊กแตน ชลลดา 1 พ.ค 62 ที่แสงจันทร์ สุวรรณภูมิ