ตารางวงดนตรีที่เล่นประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ณ แสงจันทร์ รามอินทรา