คอนเสิร์ตการกุศล ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ วันที่ 20 ม.ค. 60 ณ โรงเหล้าแสงจันทร์พระราม 2 บัตรราคา 150 บาท